Demo aanvragen?

Blijf inspireren deze kerst

Top interne communicatie planning tips

Voor veel retailers en horecaondernemers is Kerstmis in juli een belangrijk moment waarop de kerstassortimenten, promoties, marketing, menu's en de algehele planning worden bedacht en vastgelegd. Aan deze mix willen we interne communicatie en engagementplanning toevoegen! We willen je helpen jouw werknemers in staat te stellen het verschil te maken.

Sean Murray, voormalig leider van het kerstevenement bij Tesco en Sarah Morris, voormalig directeur van John Lewis in het Verenigd Koninkrijk, delen hun tips voor krachtige interne communicatie.

 • Start het seizoen met het vieren van het succes of het jaar tot nu toe. Zorg ervoor dat iedereen een positieve mindset heeft

 • Herinner je team eraan wie je klanten zijn en wat hun behoeften zijn gedurende de maanden november en december.

 • Heb een klein aantal prioriteiten. Voorbeelden: beschikbaarheid, geen wachtrijen, promotie wordt op tijd gelanceerd – en de rol die iedereen heeft om dit te verwezenlijken.

christmas-retail-employee

Image 1

• Start the season with a celebration of success for the year so far. Get everyone in a positive frame of mind.

• Remind your teams who your customers are and what their needs are during November and December.

• Have a small number of most important priorities. Examples: availability, no queues, promotion launches on time - and the role everyone has to play to deliver these.

 

Image 2

 • Fris de kennis van je team op over het online assortiment en services. Dit zorgt ervoor dat je geen verkopen misloopt als het product in de winkel uitverkocht is.

 • Deel de meest waarschijnlijke uitkomsten: wanneer zullen de pieken zijn en zullen de dingen anders zijn als we uit Covid komen?

 • Verbeter je team met product-/servicekennis. Voorbeeld: De top tien cadeau-ideeën van dit seizoen. Voeg toe wat goede alternatieven zijn voor de meest gewilde cadeaus die mogelijk uitverkocht raken.

 • Kan het team een rol spelen in het thema van de marketing/ advertentie reclame?

 • Stimuleer het promoten van het merk en stimuleer het verwijzen van familie en vrienden voor de tijdelijke banen gedurende de kerstperiode.

 

Image 2

• Refresh team knowledge of online ranges and services. Ensure sales are not missed if products are not available in-store.

• Share the likely shape of trading; when will the peaks be and will things be different as we emerge from Covid?

• Empower teams with product/service knowledge. Example: The top ten gift ideas this season. Include what are good alternatives for most wanted gifts that may sell out.

• Can teams play a role with the marketing/advertising theme?

• Encourage brand advocacy and incentivise referring family and friends for seasonal roles.

 • Identificeer eventuele training en communicatie voor de toenemende rol van Omni-channel-orders, bijvoorbeeld: Click and Collect.

 • Stimuleer en publiceer de beste Visual Merchandising, zoals etalages, displays. Gebruik je interne platform om het beste idee te publiceren.

 • Stimuleer positieve daden van vriendelijkheid: geef een compliment, prijs een collega of bedank iemand.

 • Geef voorbeelden van hoe teams intern afbeeldingen van plezier en succes kunnen delen.

Image 3

Image 3

• Identify any training and communication for the increasing role of Omni-channel orders eg: Click and Collect.


• Incentivise and publish the best Visual Merchandising eg Windows, displays. Use your internal platform to publish the best.


• Encourage positive acts of kindness: share a compliment, praise a colleague or give a thank-you.


• Provide examples of how teams can internally share images of fun and success.

Het leven zal deze kerst nog steeds anders zijn als voor Covid-19. Hetgeen wat we kunnen doen om ervoor te zorgen dat het winkelpersoneel een lonende werk ervaring heeft en klanten geweldige service krijgen, is inspireren en empoweren.

Succes met je kerstplanning.

Meer blogs

Once a year
Waarom één keer per jaar contact met je werknemers niet genoeg is
Costa coffee-1
Hoe Costa groter is geworden dan Starbucks in de UK
Tesco-1
Leren van de UK-leider