OVER KEEPHUB / CRISIS COMMUNICATIE

Juist wanneer we afstand moeten nemen, kom dan samen

Veranderen is blijvend 

Stroomlijnen van je communicatie is normaal gesproken al een uitdaging. Op dit moment, met meer werken op afstand en de voortdurende  veranderingen, is effectieve communicatie en interactie met je team essentieel. Maar wat zorgt voor goede communicatie op de werkplek tijdens het ‘nieuwe normaal’?

We spraken met ons netwerk, hier zijn onze 10 tips: 

Change here to stay

Change here to stay

Change is here to stay

Work communication is a challenge at the best of times. Right now, with more remote working and continual change, effectively communicating and engaging with your team is essential. But what makes good workplace communication in the ‘new normal’?

We spoke to the InTouch network to keep you in touch, here are our 10 top tips:

Top 10 tips voor goede communicatie op werk

 • Bellen, bellen, bellen. Met het juiste gesprek leer je meer, stem je meer af en kun je dingen versnellen. Onthoud dat de dingen die niet worden gezegd, vaak het belangrijkste zijn.

 • Deel je visie. Herhaal regelmatig je missie/visie en doelstellingen (en informeer bij individuen hoe zij deze ondersteunen).

 • Vier successen. Deel regelmatig succes en prestaties via je interne communicatie / sociale kanalen. In een positieve 'can-do'-gemoedstoestand zijn, zal iedereen klaarstomen voor verdere uitdagingen.

 • Wakker worden! 
  Plan voor regelmatige virtuele energizer-activiteiten. Ideeën:

  • Wissel de gespreksleider af tijdens videocalls

  • Begin op een vreemd tijdstip, bijvoorbeeld 9:42.

  • Bel individuen voor korte gesprekken over koetjes & kalfjes, ook wanneer er belangrijkere dingen spelen.

  • Houd een quiz. Voorbeeld: als je in retail werkt, geef een quiz met retailvragen. 

 • Toon je leiderschap. Maak video's om succes te vieren, uitdagingen te erkennen en directe prioriteiten te delen.

 • Blijf communiceren. Geen nieuws is slecht nieuws. Zorg dat je communicatie duidelijk is en teams up-to-date blijven - zelfs als situaties nog onzeker zijn. Maar laat communicatie niet gevuld worden met verkeerde informatie en speculatie.

 • Bemoedig feedback. Houd regelmatig polls en andere feedbackonderzoeken. 

 • Blijf leren. Stimuleer en faciliteer leren en ontwikkeling al helemaal als een digitale stroomversnelling plaatsvindt door nieuwe ontwikkelingen. Laat degenen die minder technisch zijn niet achterblijven.

 • 'Buddy up'. Zorg ervoor dat degenen die meer ondersteuning nodig hebben, het krijgen. Bijvoorbeeld met buddy's werken.

 • Wie moet wat weten? Onthoud ook je externe team: leveranciers, aannemers, freelancers. Zij willen ook op de hoogte worden gehouden!

• Call, call, call. With the right conversation, you’ll learn more, align more and speed things up. Remember, it’s the stuff not being said that’s often the most important

• Share the vision. Regularly repeat your brand/business mission and goals (and check-in with individuals how they are supporting these)

• Celebrate success. Regularly share success and achievements via your internal comms / social channels. Being in a positive ‘can-do’ frame of mind will set everyone up for further challenges

• Wake up! Plan for regular virtual energiser activities. Ideas:

- Rotate who leads the video meets

- Start at an odd time. Example 09:42

- Ring-fence 5 or 10 minutes for small talk – at a time when we have lots to talk about

- Hold a quiz. Example: if you’re in the retail industry, have questions on retail news

• Show your leadership. Create videos to celebrate success, acknowledge challenges and share immediate priorities

• Keep communicating. No news is bad news. Keep your communication flowing and teams updated – even when situations have yet to be determined. Don’t let communication gaps be filled with misinformation and speculation

• Encourage feedback. Have regular team polls and feedback initiatives

• Keep learning. Encourage and facilitate learning and development and identify new skills needed as digital acceleration happens. Don’t let those less technical slip behind

• Buddy up. Ensure those that need more support get it. Example: buddying up

• Who needs to know? Remember your extended team: suppliers, contractors, freelancers. They want to know too!

Hulp nodig? 

We helpen klantgerichte merken om betere interne communicatie op te bouwen. Vier belangrijke functies die op dit moment bijzonder nuttig zijn:

Icons first pass (blue) 2-01
Tijdlijn

Een tijdlijn met berichten, foto’s en video’s, en de mogelijkheid om te liken en te reageren houdt medewerkers verbonden. 

Icons first pass (blue) 2-02
Push notificaties

Met een push-notificatie kan je je medewerkers snel op de hoogte brengen van belangrijk nieuws.

Icons first pass (blue) 2-03
FAQ

Een FAQ kan antwoorden bieden op vragen die bij medewerkers leven rondom het corona-virus en alle ontwikkelingen.

Icons first pass (blue) 2-04
Handboeken

Met handboeken kan je eenvoudig documenten uploaden ten behoeve van de medewerkers.

En geloof ons niet alleen op ons woord... 

Lees hoe we Nelson Schoenen hielpen met een crisis communicatie platform binnen 3 dagen

Hoe communiceer je met meer dan 1.000 medewerkers in crisistijd, dat was de uitdaging waar Nelson Schoenen tegenaan liep. Aan de hand van een interview met Ivo Flierman wordt verteld hoe dit proces is gegaan.

Lees hier het interview met Nelson

And dont take

And dont take

And don't take our word for it...

How we helped Nelson shoes with a new crisis comms platform

How do you communicate with more than 1,000 employees in times of crisis? That was the challenge for Nelson Schoenen B.V. We spoke with Ivo Flierman, Manager ICT & Innovation at Nelson about his experiences.

Check out Nelson's case here

Ivo Flierman

 


'Binnen 3 dagen werd de Nelson InTouch COVID-19 app gelanceerd. We hebben meer dan 1.000 medewerkers voorzien van de app.''

Ivo Flierman
MANAGER ICT & INNOVATION NELSON

Ivo Flierman


'Within 3 days the Nelson Keephub COVID-19 app was released. We connected more than a thousand employees by implementing this app''

Ivo Flierman
MANAGER ICT & INNOVATION NELSON

Sluit je aan bij onze community

Geïnteresseerd?

Book a demo

Laten we contact houden 

Onze community helpt elkaar te verbeteren.
Keephub is in samenwerking met onze klanten ontwikkeld.

Social Icons grey-05

Social Icons grey-06

Social Icons grey-08

Social Icons grey-05

Social Icons grey-06

Social Icons grey-08